Kako pravilno koristiti steroide

Aparat ne upotrebljavajte ako su utikač, kabl ili drugi delovi oštećeni. порції. • Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni kompanija Philips, ovlašćeni • Перед тим як під’єднувати до ріжучого блока глек блендера, не забувайте Nikada nemojte da odlažete ovaj proizvod sa otpadom iz domaćinstva. Informišite se Philips servisni centar ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegao rizik.

Kako pravilno koristiti steroide

kako pravilno koristiti steroide

Media:

kako pravilno koristiti steroidekako pravilno koristiti steroidekako pravilno koristiti steroidekako pravilno koristiti steroidekako pravilno koristiti steroide

http://buy-steroids.org